DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v2i1

Diterbitkan: 2016-11-29

DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v2i1.50
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v2i1.61
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v2i1.59
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v2i1.60
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v2i1.63
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v2i1.130