DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2

Diterbitkan: 2023-09-21

DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2.797
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2.893
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2.974
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2.902
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2.973
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2.975
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2.984
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2.993
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2.995
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v9i2.898