DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v8i1

Diterbitkan: 2022-03-11

DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.377
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.384
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.385
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.388
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.394
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.402
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.404
DOI: https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.409