suhendi, suhendi. 2016. “PENGEMBANGAN SISTEM E-LEARNING DI STT TERPADU NURUL FIKRI MENGGUNAKAN MOODLE”. Jurnal Teknologi Terpadu 2 (1). https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/jtt/article/view/48.