SUHENDI, SUHENDI. PENGEMBANGAN SISTEM E-LEARNING DI STT TERPADU NURUL FIKRI MENGGUNAKAN MOODLE. Jurnal Teknologi Terpadu, v. 2, n. 1, 22 Agu 2016.