UMAIR, U.; TAWAKAL, H. A. Pengembangan Aplikasi Permainan Pembelajaran Matematika menggunakan Model-Driven Game Development. Jurnal Teknologi Terpadu, v. 7, n. 1, p. 39-44, 16 Jul 2021.