suhendi, suhendi. (2016). PENGEMBANGAN SISTEM E-LEARNING DI STT TERPADU NURUL FIKRI MENGGUNAKAN MOODLE. Jurnal Teknologi Terpadu, 2(1). Diambil dari https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/jtt/article/view/48