Marisa, M., Carudin, C., & Ramdani, R. (2021). Otomatisasi Sistem Pengendalian dan Pemantauan Kadar Nutrisi Air menggunakan Teknologi NodeMCU ESP8266 pada Tanaman Hidroponik. Jurnal Teknologi Terpadu, 7(2), 127-134. https://doi.org/10.54914/jtt.v7i2.430