[1]
suhendi, suhendi 2016. PENGEMBANGAN SISTEM E-LEARNING DI STT TERPADU NURUL FIKRI MENGGUNAKAN MOODLE. Jurnal Teknologi Terpadu. 2, 1 (Agu 2016).