Dewan Editor

Ketua Penyunting (Editor-in-chief)

Drs. Rusmanto, M.M.
[][][]
STT Terpadu Nurul Fikri

Anggota Penyunting (Managing Editor)

Yekti Wirani, S.T., M.T.I.
[][][]
STT Terpadu Nurul Fikri

Dewan penyunting (Editorial Board Member)

Dr. Yan Rianto, M.Eng
[][][]
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot
[][][]
STT Terpadu Nurul Fikri

Dr. Lukman Rosyidi, S.T., M.M., M.T.
[][][]
STT Terpadu Nurul Fikri

Sirojul Munir, S.Si., M.Kom.
[][][]
STT Terpadu Nurul Fikri

Amalia Rahmah, S.T., M.T.
[][][]
STT Terpadu Nurul Fikri

Hilmy Abidzar Tawakal, S.T., M.Kom
[][][]
STT Terpadu Nurul Fikri

Zaki Imaduddin, S.T., M.Kom.
[][][]
STT Terpadu Nurul Fikri

Suhendi, S.T., M.MSI.
[][][]
STT Terpadu Nurul Fikri

Penyunting Pelaksana (Assistant Editors)

Nurul Janah, S.IIP, M.Hum.
[][][]
STT Terpadu Nurul Fikri

Muh Syaiful Romadhon, S.Kom
[][]
STT Terpadu Nurul Fikri