(1)
Tazkiyah, S.; Arifin, A. Perancangan UI/UX Pada Website Laboratorium Energy Menggunakan Aplikasi Figma. j. teknologi terpadu 2022, 8, 72-78.